Facebook Twitter
Anadolu Üniversitesi
Kütüphane
Webmail
AÖF Öğrenci
 

Anadolu türküleri kadına yönelik şiddeti anlatıyor

02 Mart 2011 tarihinde eklendi
Yüzyıllardan beri Anadolu insanının duygu ve düşüncelerini aktarmasına bir araç olan türküler, içerisinde dönemine ait pek çok düşünceyi de barındırıyor. Pek çoğumuzun belki sadece melodisine takılıp dinlediği türküler aslında sözlerinde hep bir duyguyu paylaşıyor. Bu türkülerden bazıları ise kadına yönelik şiddeti anlatan, bizzat kadınlar tarafından yazılıp söylenen türküler. Kadın kimliğinden ötürü çoğu zaman doğrudan hem de dolaylı olarak şiddete maruz kalan Anadolu kadınlarının yaşadıklarını anlatan bu türküler içinde dönemine ait pek çok olayı paylaşıyor.

Bu konuda Anadolu halk müziğinde kadına yönelik şiddeti ele alan bir çalışma mevcut. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü öğretim üyesi Prof. Bülent Alaner çalışmayı yaparken kendilerine yönelttikleri iki soru olduğunu ifade etti. Bu soruların, “ Anadolu halk müziğinde kadına yönelik şiddeti içeren tasvirler var mı? Varsa bu türkülerde ne çeşit şiddet mevcut?

Alaner tarafından yapılan çalışmada incelenmek üzere 80 Türkü ele alındı. Ele alınan bu türküler içerisinden rastgele seçilen 10 tane türküde söz öğeleri incelendi.  İncelenen söz öğelerinde kadına yönelik şiddetin yer aldığı belirlenen çalışmada, şiddetin sadece doğrudan değil dolaylı yoldan da kadın üzerinde uygulandığı tespit edildi. Türkülerde saptanan kadına yönelik dolaylı şiddet öğelerinin, erken yaşta ya da bedel karşılığı evlendirilmek, savaşın etkileri, yaşlı erkeklerle evlendirilmek gibi çeşitli şekillerde olduğunu söyleyen Alaner, en çok da eğitimsizliğin kadını şiddete maruz bıraktığını ifade etti. Çalışmada incelenmek üzere ele alınan türküler, Yemen Türküsü, Kara Kara Kazanlara, Tek Kapıdan, Ceviz Oynamaya Geldim,Aktaş Diye Belediğim, Feraye, Burçak Tarlası, Arda Boylarında, Ayşem.

Yüzyıllardır yapıla gelen kadına yönelik şiddetin fiziksel, piskolojik, cinsel ve ekonomik suiistimaller şeklinde gerçekleştiğini ifade eden Prof. Bülent Alaner, “ Biliniyor ki, dünyada milyonlarca kadın çeşitli şiddet unsurları ile karşılaşıyor. Kitle iletişim araçları sayesinde pek çok kadın hakları hakkında daha bilinçli hale geldi. Fakat dünyada hala en az üç kadından biri hayatı boyunca çeşitli şiddet unsurları ile karşılaşıyor.” dedi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadına yönelik şiddetin yer aldığını görmenin mümkün olduğunu ifade eden Alaner, 1990’dan beri Türk hükümetinin kadın haklarını korumak üzere yasal olarak çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.


Simge Aksu (Haber Merkezi)

Çocuk ve medya alanında önemli bir çalışma ''SOBE''
Algılanan ebeveyn çatışması değerlendirildi
Kredi kartı kullanım davranışı araştırması yapıldı
Prof. Dr. Ali Şimşek, ISTR Ödül Komitesi Üyeliği'ne seçildi
Arş. Gör. Dr. Bari'ye En İyi Doktora Tezi Ödülü
Kolon-Kiriş birleşim bölgesinin güçlendirilmesinde yeni bir yöntem
Zararlı bitkiler ilaç mı, zehir mi?
Üç yıl süren araştırma tamamlandı
21.yy’ın kabullenilmiş tehlikesi: Gıda Katkı Maddeleri
Anadolu Üniversitesi'nde USTAM kuruldu
Sağlığın önündeki büyük tehdit: Ağır metaller
''Küreselleşme, Medya ve Toplum''
Öğretim üyelerinden bir global yayın daha
İletişim Bilimleri Tezleri Ulusal Veri Tabanı hizmete girdi
Halk sağlık konulu yayınları nasıl algılıyor?
Özel gereksinimli öğrencilere öğretim sunmak
İletişim ötesi iletişim sayfalara taşındı
Prof. Dr. Karluk'a büyük onur
Uluslararası birliktelik ödül getirdi
Anadolu Üniversitesi’nden TÜBİTAK Projelerinde başarı
Anadolu Üniversitesi uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi
Öğretim üyelerimizden 'Research Highlights' makale
"İlk ve tek kaynak kitap olma özelliği taşıyor"
Az bor yarar, çok bor zarar
Dil öğrenmede kullanılan stratejilerin önemi büyük
Anadolu türküleri kadına yönelik şiddeti anlatıyor
Bu duvarlar yol gösterecek
Zihinsel engelli bireyler için TUBİTAK destekli proje
Araştırmacılara destek sürüyor
İğneci korkusu tarih oluyor
Down sendromlu çocuklar kendilerini geliştirebiliyor
Yüzde yüz doğal kozmetik yoktur
''Okul yönetimi'' alanındaki çalışmalar tek kitapta toplandı
Etkinlik seçenekleri otistik bireyleri nasıl etkiliyor
Zararlı kimyasallar son günlerini yaşıyor
Araştırmalar kadın ile erkeğin öz yeterlilikte eşit olduğunu kanıtladı
İlköğretim öğrencileri internetteki uygunsuz içeriklerden şikâyetçi
Öğretmen adayları mesleki dersleri daha çok seviyor
“Gramer” dersleri artık daha eğlenceli
Otistik çocuklar artık daha bilinçli
Kampüs | Bilim | Kültür Sanat | Spor | Künye
Anadolu Üniversitesi Haber Merkezi